17 10/2018

Tôi muốn độc quyền sản phẩm thì làm thế nào?

Trả lời: 

Bạn muốn độc quyền sản phẩm thì bạn phải đi đăng ký bản quyền ở Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Sau đây là các bước đăng kí bản quyền một sản phẩm: 

Bước 1: Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu

Doanh nghiệp có thể gửi mẫu nhãn hiệu kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu bảo độ cho Công ty Luật Hồng Đức để được tra cứu sơ bộ (miễn phí) để biết đươc nhãn hiệu của doanh nghiệp dự định đăng ký có bị trùng hay gây nhầm lẫn hay không và trên cơ sở đó tư vấn, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu.
Doanh nghiệp có thể tra cứu (có thu lệ phí) tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để có kết quả tra cứu chính xác cao hơn.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Doanh nghiệp sau khi chốt nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp sẽ kê khai và hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Doanh nghiệp nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam: 

1.Công văn nhận được lần 1: Kết quả thẩm định hình thức

2. Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

3. Công văn 3: Cấp văn bằng nhãn hiệu độc quyền

Chú ý : Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu