19 10/2018

GS-TS Nguyễn Tài Thu

Bác sĩ NGUYỄN TÀI THU: là Giáo sư bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và Thế giới trong lĩnh vực Đông y. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Anh hùng Lao động của Việt Nam. Hiện ông đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội châm cứu thế giới, Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam. Ông có quan hệ về khoa học kỹ thuật với 38 nước trên thế giới và là Giáo sư, Tiến sĩ danh dự của 16 trường đại học nước ngoài. Ông được mệnh danh “ông vua châm cứu”, “huyền thoại sống”, “thần kim”.