Về chúng tôi 

– Sứ mệnh:

Đưa sản phẩm khác biệt, chất lượng và tiện dụng nhất đến cho tất cả mọi người.

– Tầm nhìn:

Trở thành công ty hàng đầu về nghiên cứu, tìm kiếm nguyên liệu mới và ứng dụng công nghệ sáng tạo trong bào chế, sản xuất.

– Giá trị cốt lõi:

Sản phẩm – Không khác biệt không sản xuất!

Sản phẩm – Không khác biệt không phân phối!

Sản phẩm – Không khác biệt dừng kinh doanh!

– Chiến lược thực hiện:

Tất cả sản phẩm phải có bí quyết về nguyên liệu hoặc công nghệ.

Sáng tạo không ngừng.

Phát triển những sản phẩm chưa ai biết để làm.

Tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác và kết nối các nguồn lực có yếu tố mới, sáng tạo.

– Slogan công ty:

Grandstar- Khác biệt để vươn xa!

 

0